TALKOILE JA KERÄÄ TUKEA

Talkoilemalla tukea seuran toimintaan!

 

Talkoilemalla EventWorks Oy;n festivaaleilla seurat ja yhdistykset voivat kerryttää varainhankintapottiaan kesälläkin. EventWorks Oy tarjoaa talkoilemismahdollisuutta kaikkiin kesän 2024 festivaaleihin:

– Santa Open Air, Rovaniemi, Viikko 27 (Talkoovuorot alkavat ti 2.7. ja kestävät ma 8.7. saakka)
– Twin City Festival, Tornio, Viikko 29 (Talkoovuorot alkavat ti 16.7. ja kestävät ma 22.7. saakka)
– Satama Open Air, Kemi, Viikko 31 (Talkoovuorot alkavat ti 30.7. ja kestävät ma 5.8. saakka)

Tarjoamme seuroille erilaisia työtehtäviä, joita suoritetaan neljän henkilön ryhminä, kuuden tunnin työjaksoissa. Työtehtävät ovat luonteeltaan vaihtelevia. Ennen ja jälkeen tapahtuman alueella voi työskennellä 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Tapahtuman aikana alueella voivat työskennellä täysi-ikäiset henkilöt.

Etsimme valmiita neljän henkilön työryhmiä. Vaihtoehtoiset työvuorot ovat 10-16, sekä 15-21. Tarjoamme talkootyöstä tuntikorvauksen / tehty työtunti, sekä yhden lämpimän ruoan työpäivän aikana.

Voitte tarjota työpanostanne yhteen tai useampaan festivaaliin. Ilmoittautukaa mukaan sähköpostitse: markku@eventworks.fi ja kirsi@eventworks.fi. Voit myös vinkata seuranne muille jaostoille tästä tilaisuudesta kerätä rahoitusta toimintaanne.

 

 

Tapahtuma-alalla seurataan erilaisia säädöksiä tarkasti. Sen vuoksi pyydämme huomioimaan:

  • Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan.
  • Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan.
  • Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.
  • Aluehallintovirasto voi määräämillään ehdoilla sallia: 1) erityisestä syystä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilön työskentelyn esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa, jos kyseinen toiminta ei vaaranna lapsen turvallisuutta taikka aiheuta haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen.
  • Alaikäisten oleskelua anniskelupaikassa ei ole alkoholilaissa kielletty. Luvanhaltija voi kuitenkin asettaa ikärajan anniskelupaikkaan. Alkoholilaissa on säännös K-18 katsomotiloista. Anniskelualueeksi voidaan hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. K-18 katsomotilaan ei saa päästää alaikäisiä, kun siellä anniskellaan. (AlkoL 18 §). Luvanhaltijan ja anniskelupaikan henkilökunnan vastuulla on valvoa, että alaikäinen ei anniskelupaikassa voi nauttia esimerkiksi jonkun toisen asiakkaan hänelle välittämää alkoholijuomaa (AlkoL 37 § ja 38 §).

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN
• Eventworks Oy • info@eventmedia.fi •